Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Please install plugin JVCounter!

    สาระสำคัญ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563    update 10/11/2015

     ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี    update 10/11/2015

     ร่าง พ.ร.บ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ล่าสุด)    update 10/11/2015

 

     "ร่างพรบ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ล่าสุด)" 

  

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย โดยเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา จัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รับรองและประเมินองค์กรที่ทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล รวมถึงเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งพันธกิจและภารกิจของสถาบันฯมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์   "โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"

 

 

“คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 และตลอดทั้งปี 2557”

สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค

สถานการณ์ และแนวโน้มธุรกิจ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557

 

ขอแสดงความยินดีแด่ นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธาน TFIT คนใหม่ 

ขอเชิญร่วมงานสัมนา"การบริหารโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6"

การสนับสนุนโครงการThailand's ICT Industry2013 17พฤษภาคม2556 

จดหมายเชิญ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555

ก.ไอซีที เผยร่างแผนปฏิบัติการ e-Government หวังรวมบริการภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตร์ประเทศ

"พาณิชย์" เดินหน้าบุกตลาดฮ่องกง 20 กุมภาพันธ์2556

วันที่19 กุมภาพันธ์2556 ฑูตปากีสถานรุกสานการค้าร่วม

ข่าวประจำวันที่19 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่18 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่16-17 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่15 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่14 กุมภาพันธ์2556

ไทย-ฝรั่งเศษ หารือชื่นมื่นสัมพันธ์การค้าแน่นแฟ้น วันที่13 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่13 กุมภาพันธ์2556

ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ5ปี (พ.ศ.2556-2560)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่าง มกราคม-ตุลาคม ปี2555

Local Link ASEAN Reach:ยุทธศาสตร์4ระดับเชื่อมอาเซียน

บุกตลาดอาเซียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา:อินโดนิเซีย

แนวโน้มเศรษฐกิจเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย ประจำปี2013

+++SCB TRADE ADVISORY TRANING PROGRAM+++

ในหัวข้อ  นำเข้า ส่งออก ใช้วิธีการชำระเงินแบบไหนดี?

            Major change on Incoterms 2010และประเภทของ L/C และความเสี่ยง

ข่าวประจำวันที่12 กุมภาพันธ์2556

กรมเจรจาฯ เป็นหัวหอกบูรณาการระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายปฏิบัติสำรวจเมียนมาร์เตรียมความพร้อมAEC วันที่11 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่11 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่9-10 กุมภาพันธ์2556

ข่าวประจำวันที่8 กุมภาพันธ์2556

BRAYAN CAVE

как посмотреть запросы в гуглепокер шарк играть онлайнподвесной светильник хромноутбуки ленова ценыалександр лобановский игоревич харьковjeans косметиканикас официальный сайт менюonline translation service

สมาชิกของเรา

        

       

    

     

    

     

     

    

     

     

   

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: